Lataa...
Klarna banner
Personal designer banner
Räätälöity projekti sinulle
Customers count banner
1.7 Miljonaa palveltua asiakasta koko Europassa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Räätälöidyt ratkaisut jokaiselle toimialalle

Tietosuojakäytäntö ProduceShop


Tietosuojakäytäntömme on MBK Fincom SA:lle erittäin tärkeä, ja suojellaksemme teitä parhaalla mahdollisella tavalla, noudatamme liittovaltion tietosuojalakia (LPD), Euroopan unionin asetusta (EU) 2016/679 (GDPR) sekä direktiiviä 2002/58/EY (eDirective). Tässä annamme tarvittavat tiedot henkilötietojenne käsittelystä, jotka kerätään kokemuksenne aikana verkkosivustollamme www.produceshop.fi

 1. KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN LUOKAT | MÄÄRITELMÄT

Henkilökohtaiset tiedot, jotka olette antaneet – tai jotka on muutoin hankittu voimassa olevien lainsäädännöllisten ja sopimuksellisten määräysten mukaisesti – liittyen, yhteydessä oleviin ja/tai sivustomme kokemuksen arviointiin liittyviin seikkoihin, käsitellään tietosuojasäännösten ja sovellettavien luottamuksellisuusvelvoitteiden mukaisesti. Alla on joitakin määritelmiä, jotka auttavat ymmärtämään tätä asiakirjaa:

 • Henkilötiedot: kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön.
 • Rekisteröidyt: fyysiset tai oikeushenkilöt, joiden tietoja käsitellään (jäljempänä myös “Te”).
 • Käsittely: mikä tahansa toimenpide, joka liittyy henkilötietoihin, riippumatta käytetyistä välineistä ja menettelyistä, erityisesti tietojen kerääminen, säilyttäminen, käyttö, tarkastelu, tiedottaminen, arkistointi tai tietojen tuhoaminen.
 • Tiedonanto: tarkoittaa henkilötietojen saataville asettamista, esimerkiksi mahdollistamalla niiden käyttö, siirtäminen tai julkaiseminen.

Käsiteltävät tietotyypit

Tietojärjestelmät ja ohjelmistoprosessit, jotka ovat tarpeen tämän verkkosivuston toiminnalle, keräävät normaalissa toiminnassaan tiettyjä henkilötietoja, joiden siirto on implisiittistä Internetin viestintäprotokollissa. Kyseessä on tietoja, joita ei ole kerätty yhdistämään niitä tunnistettuihin rekisteröityihin, mutta jotka luonteensa vuoksi saattavat mahdollistaa käyttäjien tunnistamisen prosessoinnin ja kolmansien osapuolien hallussa olevien tietojen yhdistämisen kautta.

Tähän tietoryhmään kuuluvat URI-muotoiset osoitteet (Uniform Resource Identifier) pyydetyille resursseille, pyynnön aika, menetelmä, jolla pyyntö esitetään palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, numeerinen koodi, joka ilmaisee palvelimen antaman vastauksen tilan (onnistunut, virhe jne.) ja muut parametrit, jotka liittyvät käyttäjän käyttöjärjestelmään ja tietokoneympäristöön. Näitä tietoja käytetään vain tilastotietojen saamiseksi sivuston käytöstä ja sen oikean toiminnan valvomiseksi. Tietoja voidaan käyttää vain pätevien viranomaisten pyynnöstä rikosoikeudellisen vastuun selvittämiseksi mahdollisissa sivustoon kohdistuvissa kyberrikoksissa. Vapaaehtoisten, nimenomaisten ja vapaaehtoisten sähköpostiviestien lähettäminen tällä sivustolla ilmoitettuihin osoitteisiin johtaa lähettäjän osoitteen ja muiden mahdollisesti viestissä olevien henkilötietojen hankkimiseen. Erityisesti käsittelemme seuraavia henkilötietoja: selaustiedot (lisätietoja evästeillä kerätyistä tiedoista löytyy tästä ilmoituksesta); rekisteröidyn suoraan antamat tiedot (esimerkiksi kirjautuessaan alueelle: sähköpostiosoite; tuotteiden ostamisessa: maksutiedot).

 1. REKISTERINPITÄJÄN HENKILÖLLISYYS JA YHTEYSTIEDOT

Käsittelyn tarkoituksen ja keinot määrittelee MBK Fincom SA, CHE-472.557.344, sveitsiläisen oikeuden mukainen yhtiö, joka sijaitsee osoitteessa via al Molino 31, 6926 Montagnola - Collina d’Oro.

Yhteyshenkilö: [email protected]

2.1 TIETOJENSUOJAVASTAAVAN HENKILÖLLISYYS JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjä on nimennyt Tietosuojavastaavan (DPO), Data Protection Officer: Proliance GmbH / www.datenschutzexperte.de, joka sijaitsee osoitteessa Leopoldstraße 21 - 80802 München.

Yhteyshenkilö: [email protected]

 1. KÄSITTELYN TAVAT

Henkilötietoja käsitellään sekä manuaalisesti että automatisoiduin menetelmin, vain niin kauan kuin on välttämätöntä tarkoituksiin, joihin ne on kerätty.

Henkilötietojen käsittelyyn kuuluvat toimenpiteet kuten: kerääminen, rekisteröinti, järjestäminen, rakenteellistaminen, säilyttäminen, mukauttaminen tai muuttaminen, erottaminen, konsultointi, käyttö, viestintä siirtämällä, levittämällä tai muulla tavalla saatavilla, vertailu tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen, tapahtuvat sekä manuaalisesti että elektronisesti, tallentamalla tietokantaan, joka on erityisesti suunniteltu yllä mainittujen velvoitteiden täyttämiseen ja tarkoituksiin.

Kyseisessä tietojärjestelmässä olevia henkilötietoja sekä Rekisterinpitäjän sähköisissä arkistoissa säilytettyjä tietoja käsitellään voimassa olevan liittovaltion lainsäädännön mukaisesti henkilötietojen käsittelystä (LPD) ja Euroopan unionin asetuksen (GDPR) mukaisesti turvallisuustoimia noudattaen, jotta minimoidaan riskit tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, laittomasta paljastamisesta tai luvattomasta pääsystä, tahattomasti tai laittomasti, tai käsittelystä, joka ei ole tarkoituksenmukaista keruun tarkoituksiin.

Sveitsin tietosuojalain (LPD) artiklan 8 ja GDPR:n artiklan 32 mukaisesti noudatetaan erityisiä turvatoimia datan katoamisen, laittomien tai sopimattomien käyttöjen ja luvattomien pääsyjen estämiseksi.

3.1 AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI

Artiklan 21 cpv 3 ja GDPR:n artiklan 22 c.2 mukaisesti ei ole suunniteltu täysin automatisoituja päätöksentekoprosesseja.

 1. KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Tietojen käsittelyllä on seuraavat tarkoitukset. Alla on myös mainittu niiden oikeudelliset perusteet/perustelut, tietojen säilytysaika ja tietojen antamisen tarpeellisuus. Henkilötietojen säilytysaika määräytyy lain mukaisesti säädetyistä säilytysajoista (esimerkiksi kauppa- ja verolainsäädännöstä). Vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti kyseisen ajanjakson päätyttyä. Jos tietoja tarvitaan sopimuksen täyttämiseen tai sopimuksen solmimiseen, tai jos meillä on perusteltu etu säilyttää tietoja pidempään, tiedot poistetaan, kun ne eivät enää ole tarpeen näihin tarkoituksiin tai jos käytätte oikeuttanne peruuttaa tai vastustaa. Huomautetaan, että henkilötietojen antaminen sopimuksen solmimisen päätökseen, sopimuksen täyttämiseen tai esisopimuksen toimenpiteiden toteuttamiseen on vapaaehtoista. Kuitenkin, voimme tehdä päätöksen sopimuksellisissa toimenpiteissä vain, jos annatte henkilötiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen solmimiseen, täyttämiseen tai esisopimuksellisiin toimenpiteisiin.

a) mahdollistaa navigointi tällä sivustolla ja sen oikea käyttö;

Toiminnot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä käyttäjän navigoinnille tällä Internet-sivustolla ja sen oikean toiminnan valvomiselle. Teknisillä evästeillä käsiteltävien tietojen osalta katso kohta Cookie.

Web-hosting

Tämä verkkosivusto isännöidään ulkoisen palveluntarjoajan (hoster) toimesta. Tämä verkkosivusto on isännöity GPC Google Cloud Platformilla, Belgia, Eurooppa-Länsi1-b. Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan hosterin palvelimille. Nämä tiedot voivat sisältää, mutta eivät rajoitu, IP-osoitteisiin, yhteydenottopyyntöihin, meta- ja kommunikaatiotietoihin, verkkosivuille pääsyihin ja muihin verkkosivuston tuottamiin tietoihin. Keräämme luetellut tiedot varmistaaksemme oikean yhteyden verkkosivustolle ja virheettömän palvelumme tarjoamisen. Tietojen käsittely on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston saatavuuden varmistamiseksi. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on perusteltu etumme tai ylivoimainen etumme verkkosivustomme oikean esityksen ja toiminnallisuuden varmistamiseksi, LPD:n artiklan 31 cpv 2 ja GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen f mukaisesti. Olemme tehneet palveluntarjoajan kanssa tietojenkäsittelysopimuksen GDPR:n artiklan 28 mukaisesti, jossa sitoudumme suojelemaan asiakkaidemme tietoja ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille. Lisäksi huomautetaan, että LPD:n ja Liittovaltion Tietosuojavaltuutetun mukaisesti Belgia on kolmas maa, jolla on asianmukaiset takuut henkilötietojen siirrolle. Asianmukaisten maiden luettelo on tarkistettavissa seuraavasta linkistä: https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/it#annex_1/lvl_u1

Serverin lokitiedostot

Kun vierailette verkkosivustollamme, on teknisesti välttämätöntä, että tietoja lähetetään Internet-selaimenne kautta palvelimellemme. Seuraavat tiedot rekisteröidään aktiivisen yhteyden aikana viestinnässä Internet-selaimenne ja verkkopalvelimemme välillä: 1) Pyyntöpäivämäärä ja -aika, 2) Pyydetyn tiedoston nimi, 3) Sivu, josta tiedosto on pyydetty, 4) Pääsystatus, 5) Käytetty verkkoselain ja käyttöjärjestelmä, 6) Pyytävän tietokoneen (kokonainen) IP-osoite, 7) Siirrettyjen tietojen määrä. Keräämme luetellut tiedot varmistaaksemme oikean yhteyden verkkosivustolle ja virheettömän palvelumme tarjoamisen. Tietojen käsittely on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston saatavuuden varmistamiseksi. Lokitiedostoja käsitellään järjestelmän turvallisuuden ja vakauden arvioimiseksi sekä hallinnollisiin tarkoituksiin. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on perusteltu etumme tai ylivoimainen etumme verkkosivustomme suojeluun ja toiminnallisuuteen, LPD:n artiklan 31 cpv 2 ja GDPR:n artiklan 6, kohdan 1, kirjaimen f mukaisesti. Teknisen turvallisuuden syistä, erityisesti estääksemme hyökkäykset verkkopalvelimellemme, voimme tilapäisesti tallentaa nämä tiedot. Viimeistään 30 päivän kuluttua tiedot anonymisoidaan lyhentämällä IP-osoite verkkotason osoitteeksi, jolloin yksittäisen käyttäjän tunnistaminen ei enää ole mahdollista. Näitä tietoja ei arvioida anonyymisti, paitsi tilastollisiin tarkoituksiin. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

b) Anonyymien tilastotietojen saaminen sivuston käytöstä;

Katso kohta Cookie.

c) tilin luominen: Rekisteröidyn pyyntö rekisteröityä sivustolle;

 

Asiakasprofiilin rekisteröinti

Teillä on mahdollisuus luoda asiakastili verkkokaupassamme tilataksemme tavaroita. Rekisteröinnin ja asiakastilin luomisen aikana keräämme ja käytämme seuraavia henkilötietoja: a) etu- ja sukunimi sekä arvonimi, b) sähköpostiosoite, c) osoite, d) rekisteröintipäivämäärä ja -aika. Lisäksi voitte antaa vapaaehtoisia tietoja. Pakolliset tiedot, jotka on annettu rekisteröinnin yhteydessä, on merkitty syöttölomakkeessa tähdellä pakolliseksi kentäksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana asiakastilin luomiselle ja tavaroiden tilaamiselle on perusteltu etumme tai ylivoimainen etumme ja esisopimuksellisten toimenpiteiden toteuttaminen. Tietonne poistetaan heti, kun käyttäjätilinne verkkosivustollamme poistetaan, ja niin kauan kuin lainsäädännöllisiä säilytysvelvoitteita ei ole. Tilinne ja antamanne tiedot muuttamisen/kumoamisen voitte suorittaa kirjautumalla sisään käyttäjätilillenne ja poistamalla tilinne tai lähettämällä viestin yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseemme.

d) mahdollistaa rekisteröidyn tuotteiden ostamisen sivustolta;

Tarjous- tai hintatarjouspyyntölomake

Verkkosivustollamme voitte lähettää meille tarjous- tai hintatarjouspyynnön. Jos lähetätte lomakkeen, antamanne tiedot, mukaan lukien yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ALV-numero) jotka olette syöttäneet, tallennamme käsitelläksemme pyyntönne ja vastataksemme siihen, esisopimuksellisten ja sopimuksellisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa tai perustellun etumme tai ylivoimaisen etumme mukaisesti. Emme käytä antamianne tietoja muihin tarkoituksiin. Tietoja käsitellään niin kauan kuin tarvitaan antamaanne pyyntöön vastaamiseen, ja joka tapauksessa enintään kahden vuoden ajan viimeisestä kirjautumisestanne varatulle alueelle.

Tilauslomake

Voitte lähettää meille tilauslomakkeen ostoksen tekemiseksi. Jos lähetätte lomakkeen, antamanne tiedot, mukaan lukien yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ALV-numero) jotka olette syöttäneet, tallennamme käsitelläksemme pyyntönne ja vastataksemme siihen. Henkilötietojen käsittely perustuu yksinomaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen b mukaisesti, koska se on suunnattu sopimuksen solmimiseen kanssamme. Tietoja käsitellään niin kauan kuin tarvitaan antamaanne pyyntöön vastaamiseen, ja joka tapauksessa enintään kahden vuoden ajan viimeisestä kirjautumisestanne varatulle alueelle. Vastustamisoikeus on säilytetty.

e) institutionaaliset tarkoitukset lainvelvoitteiden täyttämisessä, liittyen MBK Fincom SA:n toimintaan ja kansallisten ja/tai EU-säädösten ja määräysten noudattamiseen;

f) Rekisteröidyn pyyntö tuotteiden tai ennen tai jälkeen myynnin vaiheissa olevan tuen tiedoista;

 

Yhteydenottolomake ja sähköpostikontakti

Jos lähetätte meille kyselyjä yhteydenottolomakkeemme tai sähköpostin kautta, lomakkeen tai sähköpostin tiedot, mukaan lukien antamanne yhteystiedot, tallennetaan pyyntönne käsittelyä ja mahdollisia jatkopyyntöjä varten. Yhteydenottoon tarvitaan sähköpostiosoite. Nimi ja puhelinnumero ovat vapaaehtoisia. Tietojen käsittelyn oikeusperustana on perusteltu etumme tai ylivoimainen etumme vastata pyyntöönne tai esisopimuksellisten toimenpiteiden toteuttaminen. Tietoja käsitellään niin kauan kuin tarvitaan antamaanne pyyntöön vastaamiseen, ja joka tapauksessa enintään kaksi vuotta pyynnöstä. Voitte milloin tahansa vastustaa henkilötietojenne käsittelyä.

Asiakaspalvelulomake

Voitte lähettää meille tukipyyntöjä asiakaspalvelulomakkeemme kautta. Jos lähetätte lomakkeen, antamanne tiedot, mukaan lukien yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ALV-numero), tallennamme käsitelläksemme pyyntönne ja vastataksemme siihen.

Henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen b mukaisesti. Emme käytä antamianne tietoja muihin tarkoituksiin. Tietoja käsitellään niin kauan kuin tarvitaan antamaanne pyyntöön vastaamiseen.

Valokuva- ja videomateriaali

Jotkin erityiset sovelluksemme palveluille mahdollistavat teille valokuvien ja/tai videoiden jakamisen kanssamme kommunikaatiota tai palvelujen personointia varten (esimerkiksi valokuvien ja videoiden käyttö tuen antamiseksi, VR-järjestelmän valokuvien ja videoiden tallennuslaite). Kaikki materiaalit tallennetaan meillä pyyntönne käsittelyä ja vastaamista varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen b mukaisesti. Emme käytä antamianne tietoja muihin tarkoituksiin.

Uusien tuotteiden ehdotuslomake

Verkkosivustollamme voitte ehdottaa uusia tuotteita lisättäväksi katalogiimme. Jos lähetätte lomakkeen, antamanne tiedot, mukaan lukien yhteystiedot (sähköpostiosoite), tallennamme käsitelläksemme pyyntönne ja vastataksemme siihen.

Henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen f mukaisesti, perustuen perusteltuun etuumme tai ylivoimaiseen etuumme vastata kysymyksiinne. Emme käytä antamianne tietoja muihin tarkoituksiin.

Tule meidän toimittajaksemme -lomake

Voitte hakea toimittajaksi kiinnostuksen kohteena oleville tuoteryhmille käyttämällä verkkosivustollamme olevaa lomaketta. Jos lähetätte lomakkeen, antamanne tiedot, mukaan lukien yhteystiedot (nimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tallennamme käsitelläksemme pyyntönne ja vastataksemme siihen.

Henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen b mukaisesti, jos se on suunnattu sopimuksen solmimiseen kanssamme. Emme käytä antamianne tietoja muihin tarkoituksiin. Tietoja käsitellään niin kauan kuin tarvitaan antamaanne pyyntöön vastaamiseen, ja joka tapauksessa enintään 1 vuosi pyynnöstä.

g) kaupallisen viestinnän toiminnot (suoramarkkinointi): yleinen mainonta ja markkinointi, mukaan lukien uutiskirjeiden lähettäminen ja uusien tarjousten edistäminen, myös kirjeiden, puhelimen, tekstiviestien jne. kautta;

 

Kaupallinen viestintä ja uutiskirjeet

Jos haluatte vastaanottaa markkinointiviestintäämme, mukaan lukien verkkosivustollamme tarjottavan uutiskirjeen, jossa on säännöllisiä tietoja tarjouksistamme ja tuotteistamme, tarvitsemme sähköpostiosoitteenne pakollisena tietona. Ensimmäisessä vaiheessa saatte sähköpostin linkillä, joka vahvistaa, että haluatte vastaanottaa uutiskirjeen tulevaisuudessa kyseisen sähköpostiosoitteen omistajana. Vahvistamalla annatte meille suostumuksenne GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen a mukaisesti käyttää henkilötietojanne toivomanne uutiskirjeen lähettämiseen.

Huomautamme, että uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tallennamme uutiskirjeen lähettämiseen tarvittavan sähköpostiosoitteen lisäksi myös IP-osoitteen, josta rekisteröidyitte uutiskirjeeseen, sekä rekisteröinti- ja vahvistuspäivämäärän ja -ajan, jotta voimme jäljittää mahdolliset väärinkäytökset myöhemmin. Tämän käsittelyn oikeusperustana on perusteltu etumme GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen f mukaisesti. Voitte peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa peruuttamalla suostumuksenne jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai lähettämällä sähköpostia yllä mainitulle vastuuhenkilölle. Peruutuksen jälkeen käyttäjän sähköpostiosoite poistetaan uutiskirjeen jakelulistalta.

h) Soft spam: sähköpostiviestien lähettäminen, joiden sisältö vastaa aiemmin rekisteröidyn ostamia tavaroita ja/tai palveluita;

Soft spam

Voitte vastaanottaa meiltä markkinointisähköposteja, joiden sisältö vastaa jo toimittamiamme tuotteita (soft spam). Tämän käsittelyn oikeusperustana on perusteltu etumme GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen f mukaisesti. Voitte milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen vastustamalla käsittelyä.

i) Tilastolliset tutkimukset ja analyysit, myös anonyymissä muodossa, sekä markkinatutkimukset, jotka tähtäävät käyttäjien profilointiin, myös elektronisin välinein;

j) Asiakastyytyväisyyden tason tarkistaminen;

Tämän käsittelyn oikeusperustana on perusteltu etumme GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen f mukaisesti.

 

 1. EVÄSTEITÄ (COOKIE)

Verkkosivustomme käyttää niin sanottuja "evästeitä" (cookie). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan väliaikaisesti loppulaitteellesi istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina käyttäjän laitteeseen, kunnes käyttäjä itse poistaa ne tai kunnes verkkoselain tarjoaa automaattisen ratkaisun. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, koska ilman niitä jotkut verkkosivuston toiminnot eivät toimisi (esimerkiksi ostoskorin toiminto tai kieliasetukset). Toisia evästeitä käytetään käyttäjien käyttäytymisen arvioimiseen tai mainosten näyttämiseen.

Henkilötietojen käsittely muiden evästeiden kautta perustuu suostumukseen LPD:n artiklan 31 cpv 1 ja GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen a mukaisesti. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta varten. Jos tällaisia evästeitä käytetään analyysi- ja optimointitarkoituksiin, ilmoitamme teille erikseen tässä tietosuojailmoituksessa ja pyydämme teiltä erityistä suostumusta.

Voitte asettaa selaimen siten, että se ilmoittaa teille evästeiden asettamisesta, sallia evästeet vain tietyissä tapauksissa, sulkea pois evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti, ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkeutuessa.

Evästeasetukset voidaan hallita seuraavien linkkien kautta kullekin selaimelle:

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteet-tiedot-jotka-verkkosivu-tallentaa

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi&sjid=17514737050201599067-EU

Internet Explorer/Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/fi-fi/windows/ev%C3%A4steiden-poistaminen-ja-hallinta-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari

https://support.apple.com/fi-fi/guide/safari/sfri11471/mac

Safari: iPhone, iPad, iPod touch

https://support.apple.com/fi-fi/HT201265

 

Lisäksi monien yritysten ja mainontaan käytettävien toimintojen evästeitä voidaan hallita erikseen. Tätä varten käyttäkää käyttäjille suunnattuja erityisiä työkaluja, jotka löytyvät osoitteesta https://www.aboutads.info/choices/ tai http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Monet selaimet tarjoavat myös niin sanotun "ei seuranta"-toiminnon. Kun tämä toiminto on aktivoitu, selain ilmoittaa mainosverkoille, verkkosivustoille ja sovelluksille, että ette halua olla "seurattuna" käyttäytymismainontaa ja vastaavaa varten. Lisäksi voitte estää niin sanottujen skriptien lataamisen oletusarvoisesti. "NoScript" sallii JavaScriptin, Javan ja muiden laajennusten suorittamisen vain teidän valitsemillanne luotettavilla verkkotunnuksilla. Tietoja ja ohjeita tämän toiminnon muuttamisesta saatte selaimen toimittajalta (esimerkiksi Mozilla Firefoxille: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/). Huomioikaa, että jos poistatte evästeet käytöstä, verkkosivustomme toiminnallisuus voi olla rajoitettu.

Evästeasetusten muuttaminen

Voitte peruuttaa tai muuttaa evästeasetuksianne milloin tahansa. Tätä varten palatkaa takaisin evästeasetuksiin erityisen linkin kautta. Linkin löydätte alhaalta keskeltä verkkosivustomme alatunnisteesta.

Google Ads

Käytämme verkkosivustollamme "Google Adsia", joka on palvelu, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanti (jäljempänä "Google"). Käytämme Google Adseja markkinoinnin ja optimoinnin tarkoituksiin, erityisesti näyttääksemme käyttäjälle merkityksellisiä ja kiinnostavia mainoksia. Jos olette antaneet meille suostumuksenne LPD:n artiklan 31 cpv. 1 ja GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 kirjaimen a mukaisesti, voimme käyttää Google Adsia kiinnittääksemme huomiota kiinnostaviin tarjouksiimme ulkoisilla verkkosivustoilla. Google toimittaa nämä mainosvälineet niin sanottujen "AdServer"-evästeiden kautta. Käytämme AdServer-evästeitä, joiden avulla voidaan mitata tiettyjä menestystekijöitä, kuten mainosten näyttämistä tai käyttäjien klikkauksia. Jos saavutte verkkosivustollemme Googlen mainoksen kautta, Google Ads tallentaa evästeen tietokoneellenne. Nämä evästeet vanhenevat yleensä 30 päivän kuluttua. Niitä ei ole tarkoitettu henkilöllisyytenne tunnistamiseen. Tähän evästeeseen yleensä tallennetaan seuraavat analyysitiedot: evästeen yksilöllinen tunnus, mainosnäyttökertojen määrä sijoittelua kohti (taajuus), viimeinen näyttökerta (merkittävä myöhempiin muunnoksiin näyttämisen jälkeen), opt-out-tiedot (merkintä siitä, ettei käyttäjä enää halua olla yhteydessä). Nämä evästeet mahdollistavat Googlen tunnistaa käyttäjän verkkoselaimen. Jos käyttäjä vierailee tietyillä mainostajan verkkosivuston sivuilla ja hänen tietokoneellaan oleva eväste ei ole vanhentunut, Google ja mainostaja voivat tunnistaa, että käyttäjä on klikannut mainosta ja siirtynyt kyseiselle sivulle. Jokaiselle mainostajalle on liitetty eri eväste. Tästä syystä evästeitä ei voi jäljittää mainostajien verkkosivustojen kautta. Emme itse kerää tai käsittele henkilökohtaisia tietoja yllä mainituissa mainostoimissa. Saamme Googlelta vain tilastollisia arviointeja. Näiden arviointien avulla voimme tunnistaa, mitkä käytetyistä mainostoimista ovat erityisen tehokkaita. Emme saa muita tietoja mainosmateriaalin käytöstä, emmekä erityisesti voi tunnistaa käyttäjiä näiden tietojen perusteella. Markkinointityökalujen käytön myötä selaimenne luo automaattisesti suoran yhteyden Googlen palvelimeen. Meillä ei ole vaikutusvaltaa kerättyjen tietojen laajuuteen ja jatkotarkoituksiin, jotka Google kerää Google Ads -palvelun käytön kautta. Tietääksemme Google saa tiedon siitä, että olette käyneet sivustomme vastaavalla osiolla tai napsauttaneet mainostamme. Jos teillä on käyttäjätili Googlessa ja olette kirjautuneena sisään, Google voi liittää käynnin käyttäjätilillenne. Vaikka ette ole rekisteröityneet Googleen tai ette ole kirjautuneena sisään, on mahdollista, että Google saa tietää ja tallentaa IP-osoitteenne. Koska henkilötietojen siirto tapahtuu Yhdysvaltoihin, tarvitaan GDPR:n vaatiman tietosuojatason varmistamiseksi lisää asianmukaisia takeita. Tätä varten olemme solmineet toimittajan kanssa vakiosopimuslausekkeet GDPR:n artiklan 46 kohdan 2 kirjaimen c mukaisesti. Nämä velvoittavat Yhdysvalloissa olevan tietojen vastaanottajan käsittelemään tietoja eurooppalaisen tietosuojatason mukaisesti. Jos tätä ei voida taata edes tämän sopimuslaajennuksen kautta, pyrimme saamaan Yhdysvalloissa sijaitsevalta vastaanottajalta lisäehdot ja sitoumukset. Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä, asetusmahdollisuuksista ja vastustamisesta sekä tietosuojasta löytyy Googlen seuraavilta verkkosivustoilta:

Voitte estää evästeiden asentamisen poistamalla olemassa olevat evästeet ja estämällä evästeiden tallennuksen selaimenne asetuksissa. Huomioikaa, että tässä tapauksessa ette ehkä voi käyttää kaikkia verkkosivustomme toimintoja täysimääräisesti. Voitte myös estää evästeiden tallentamisen asettamalla selaimenne estämään evästeet domainista "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads). Huomioikaa, että tämä asetus poistetaan, jos poistatte evästeet. Lisäksi voitte poistaa käytöstä kiinnostukseen perustuvat mainokset napsauttamalla linkkiä http://optout.aboutads.info. Huomioikaa, että tämä asetus poistetaan myös, jos poistatte evästeet.

Google Analytics

Verkkosivustomme käyttää Google Analyticsia, joka on internetanalytiikkapalvelu, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google"). Google Analytics käyttää niin sanottuja "evästeitä" ja web beaconeja. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston käytön arvioimiseen käyttäjien puolesta ja raporttien luomiseen sivuston aktiviteeteista. Google käyttää näitä tietoja myös tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle lisäpalveluita liittyen verkkosivuston ja internetin käyttöön. Selaimenne lähettämä IP-osoite Google Analyticsin osana ei yhdisty Googlen muihin tietoihin. Käsittely tapahtuu suostumuksenne perusteella. Käytämme Google Analyticsia vain IP-anonymisoinnin ollessa aktivoituna. Tämä tarkoittaa, että IP-osoitteenne käsitellään Googlella vain lyhennetyssä muodossa. Olemme solmineet palveluntarjoajan kanssa tietojenkäsittelysopimuksen, jossa vaadimme häntä suojelemaan asiakkaidemme tietoja ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille. Koska henkilötietojen siirto tapahtuu Yhdysvaltoihin, tarvitaan lisää asianmukaisia takeita GDPR:n vaatiman tietosuojatason varmistamiseksi. Tätä varten olemme solmineet palveluntarjoajan kanssa GDPR:n artiklan 46 kohdan 2 kirjaimen c mukaisia vakiosopimuslausekkeita. Nämä lausekkeet velvoittavat Yhdysvalloissa olevan tietojen vastaanottajan käsittelemään tietoja eurooppalaisen tietosuojatason mukaisesti. Jos tätä ei voida taata edes tämän sopimuslaajennuksen kautta, pyrimme saamaan Yhdysvalloissa olevilta vastaanottajilta lisäehdot ja sitoumukset. Google Analyticsin käyttöehdot ja tietosuojatiedot ovat saatavilla seuraavista linkeistä:

http://www.google.com/analytics/terms/

https://policies.google.com/privacy

Tiedot poistetaan heti, kun ne eivät enää ole tarpeellisia tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Käyttäjiin ja tapahtumiin liittyvät tiedot, jotka liittyvät evästeisiin, käyttäjä-ID:ihin (esim. käyttäjä-ID) ja mainos-ID:ihin (esim. DoubleClick-evästeet, Androidin mainos-ID, IDFA) poistetaan 14 kuukauden kuluttua keräämisestä. Huomioikaa kuitenkin, että tässä tapauksessa ette ehkä voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja rajoituksetta. Voitte myös estää Googlen keräämästä evästeiden avulla tuotettuja tietoja, jotka liittyvät sivuston käyttöönne (mukaan lukien IP-osoitteenne), ja käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavilla osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Voimme jakaa henkilötietoja työntekijöidemme ja/tai henkilöstön kanssa, joka toimii Tietojenkäsittelyn Vastaavan valtuuttamana (ja joka on asianmukaisesti ohjeistettu tähän), sekä kolmansien osapuolien kanssa, jotka ovat Tietojenkäsittelyn Vastaavan kanssa sopimussuhteessa, täyttääksemme sopimusvelvoitteet ja toteuttaaksemme yhtä tai useampaa jo mainittua käsittelytarkoitusta. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät toimittamiamme tietoja joko käsittelijöinä tai itsenäisinä rekisterinpitäjinä. Erityisesti voimme jakaa keräämiämme henkilötietoja seuraavien vastaanottajien kanssa: a) tahot, jotka tarjoavat palveluita liittyen tämän verkkosivuston toimintaan, Tietojenkäsittelyn Vastaavan tietojärjestelmään ja telekommunikaatioverkkoihin (esim. hosting-palveluntarjoajat, webmasterit); b) konsultointi- ja avustusyhtiöt (esim. web- ja digitaalimarkkinointiagentuurit); c) viranomaiset, jotka vastaavat lakivelvoitteiden täyttämisestä ja/tai julkisten elinten määräyksistä pyydettäessä; d) sähköisten maksupalveluiden tarjoajat; e) kuljetus- ja toimitusyritykset.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KONFEDERAATION ULKOPUOLELLE

Sivusto sijaitsee Belgiassa (hosting), ja siksi käsiteltävät henkilötiedot säilytetään joko Sveitsissä tai siirretään Konfederaation ulkopuolelle, maahan, jonka Liittovaltion Neuvosto on katsonut sopivaksi henkilötietojen siirtoon (katso OPDa:n liite 1 https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/it).

Henkilötietojen siirtäessä muihin ulkomaisiin maihin, jotka eivät sisälly OPDa:n liitteeseen 1, siirto suoritetaan LPD:n ja OPDa:n säännösten mukaisesti, erityisesti seuraavilla perusteilla:

 • ollessa asianmukaiset takeet, esimerkiksi sopimukseen perustuvat toimenpiteet, jotka takaavat riittävän suojan ulkomailla;
 • käsittely on suoraan yhteydessä sopimuksen solmimiseen tai täytäntöönpanoon, ja käsiteltävät tiedot koskevat toista sopimuspuolta;
 • tietojen siirto tapahtuu saman oikeushenkilön tai yhtiön tai useiden oikeushenkilöiden tai yhtiöiden välillä, jotka ovat saman hallinnon alaisia, edellyttäen, että lähettäjä ja vastaanottaja noudattavat sääntöjä, jotka takaavat riittävän tietosuojan.

 

 1. TEIDÄN OIKEUTENNE 

LPD:n mukaan teille tunnustetaan seuraavat oikeudet (ei tyhjentävä luettelo):

• Saada korjattua virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot;

• Saada kirjallisesti ja ilmaiseksi tieto siitä, käsitelläänkö teitä koskevia henkilötietoja;

• Estää mahdollisten arkaluonteisten henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille;

• Saada henkilötietojen siirrettävyys tai pyytää niiden siirtämistä kolmansille osapuolille;

• Pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai estämistä, tietojen luovuttamisen kolmansille osapuolille estämistä tai henkilötietojen oikaisemista tai tuhoamista;

• Vaadita tiettyjen henkilötietojen käsittelyn tai niiden luovuttamisen kolmansille osapuolille kieltämistä tai tietyt henkilötiedot poistettavaksi tai tuhottavaksi;

• Jos henkilötietojen paikkansapitävyyttä tai virheellisyyttä ei voida todistaa, vaatia muistiinpanon lisäämistä osoittamaan erimielisyyttä;

• Pyytää, että korjaus, tuhoaminen, esto, erityisesti kolmansille osapuolille tehtävä ilmoitus, sekä huomautus erimielisyydestä tai tuomio ilmoitetaan kolmansille osapuolille tai julkaistaan;

• Toteuttaa henkilötietojen käsittelyn laittomuuden julistaminen.

 

GDPR:n mukaan teille tunnustetaan seuraavat oikeudet:

• Saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö teitä koskevia henkilötietoja, ja tässä tapauksessa pääsy henkilötietoihin (Pääsy);

• Saada rekisterinpitäjältä virheellisten teitä koskevien henkilötietojen korjaaminen (Korjaaminen);

• Saada rekisterinpitäjältä teitä koskevien henkilötietojen poistaminen (Poistaminen);

• Saada rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoittaminen (Rajoittaminen);

• Saada henkilötiedot strukturoidussa, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle ilman estettä rekisterinpitäjältä, jolle tiedot on toimitettu (Siirrettävyys);

• Vastustaa milloin tahansa henkilökohtaiseen tilanteeseenne liittyvistä syistä teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä (Vastustaminen).

 

Kaikki muut hallinnolliset ja oikeudelliset keinot huomioon ottaen, jos käyttäjä katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittely rikkoo LPD:n ja GDPR:n säännöksiä, hänellä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Sveitsissä: Liittovaltion Tietosuojavaltuutettu ja Läpinäkyvyys; Euroopan talousalueella voi ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivustolle täällä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_it).

Voitte käyttää LPD:n ja GDPR:n mukaisia oikeuksianne (siinä määrin kuin ne ovat sovellettavissa) ottamalla yhteyttä Tietojenkäsittelyn Vastaavaan kirjoittamalla osoitteeseen: [email protected]

 

 1. LISÄTIETOJA

Tietojen turvallisuus

Otamme käyttöön asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme suojelun tason, joka on asianmukainen riskiin nähden LPD:n artiklan 8 ja OPDa:n artikloiden 1, 2 ja 3 mukaisesti yhdistettynä GDPR:n artiklan 32 kanssa, ottaen huomioon tekniikan nykytilan, toteutuksen kustannukset sekä käsittelyn luonteen, soveltamisalan, olosuhteet ja tarkoitukset, sekä fyysisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien riskien erilainen todennäköisyys ja vakavuus. Tämä verkkosivusto käyttää SSL-salausta turvallisuussyistä ja luottamuksellisten sisältöjen siirron suojaamiseksi.

Alaikäiset

Alle 16-vuotiaat eivät saa lähettää tietoja tälle sivustolle ilman vanhempiensa tai laillisen huoltajansa etukäteistä suostumusta, eivätkä tehdä ostoksia tai solmia oikeudellisia sopimuksia tällä sivustolla ilman edellä mainittua suostumusta, paitsi jos se on sallittua voimassa olevien lakien mukaan.

Sosiaalisen median ulkoiset linkit

Sosiaalisen median (esim. LinkedIn, Facebook, Instagram) ovat sisällytetty verkkosivustollemme ainoastaan linkkeinä kyseiseen palveluun. Kun napsautatte upotettua teksti-/kuvakelinkkiä, ohjaudutte kyseisen palveluntarjoajan verkkosivustolle. Käyttäjätiedot siirretään vasta sen jälkeen, kun on ohjattu kyseiseen palveluntarjoajaan. Tietoja käyttäjän henkilötietojen käytöstä verkkosivustolla vierailun aikana löytyy vierailtujen verkkosivustojen tietosuojaselosteista.

Yhteydenotto tietosuojavastaavaan

Otaessanne yhteyttä tietosuojavastaavaamme, olkaa hyvä ja ilmoittakaa yritys, johon pyyntönne liittyy. Ellei tietosuojavastaavamme tai sisäinen tietosuojatiimimme nimenomaisesti pyydä, älkää liittäkö pyyntöönne henkilöllisyystodistuksen kopiota.

Muutokset ja päivitykset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näin voimme mukauttaa sen voimassa oleviin oikeudellisiin vaatimuksiin ja ottaa huomioon palveluidemme muutokset, esimerkiksi uusien palveluiden käyttöönoton. Vierailunne ajankohtana voimassa on uusin versio.

 

Viimeisin päivityspäivämäärä: 05.12.2023

Klarna banner
Personal designer banner
Räätälöity projekti sinulle
Customers count banner
1.7 Miljonaa palveltua asiakasta koko Europassa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Räätälöidyt ratkaisut jokaiselle toimialalle